Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat

 

               

 

Et pastorat er en sammenlægning af to eller flere sogne. I Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat
er de 3 sogne Borup Sogn, Kimmerselv Sogn og Nørre Dalby Sogn sammenlagt under et menighedsråd
og med 3 præster, der dækker de 3 kirker i pastoratet.

Samtidig er kirkegårdene slået sammen således at den administrative drift bliver udført på kirkegårdskontoret
ved Borup Kirke.

Du kan læse mere om de 3 kirker under dette punkt.

Kontaktoplysninger

  • Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
  • Kirkekontoret
    Hovedgaden 72
    4140 Borup
     

  • Telefon: 51 85 64 44
  • Email: borup.sognkoege@km.dk
 

Sociale links